Back to Photos

February 2 | Detroit, MI | Joe Louis Arena | Photo by Glenn Wilson